Kredyt hipoteczny – definicja produktu finansowego

Kredyt hipoteczny – definicja produktu finansowego

Czym jest kredyt hipoteczny? Jest to najczęściej długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem na wypadek niewypłacalności konsumenta jest hipoteka, czyli prawo rzeczowe dotyczące danej nieruchomości, na którą brany jest kredyt. Kredyt ten jest łatwiej dostępny niż zwykły gotówkowy, ponieważ nieruchomość w jego przypadku jest podstawą zabezpieczenia banku, gdyby kredytobiorca nie był w stanie zrealizować swoich zobowiązań kredytowych. W przypadku zwykłych kredytów gotówkowych bank musi polegać na wiarygodności finansowej biorącego kredyt. W związku z wysoką losowością nieprzewidzianych losowych zdarzeń życiowych jest to średnie zabezpieczenie dla banku. Dodatkowo kredyt hipoteczny najczęściej, w związku z wysoką ceną nieruchomości zaciągany jest na wieloletni okres. Powoduje to, że tylko rozwinięte instytucje bankowe są w stanie pozwolić na takie kredyty. Ponadto kredyt ten jest udzielany na dużą sumę pieniężną, a więc bank powinien zadbać o dobro swoje i swoich akcjonariuszy, nie ryzykując kapitałem.

Wierzyciel, czyli bank na mocy udzielonego kredytu hipotecznego zgodnie z literą prawa może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z tejże nieruchomości, na którą został zaciągnięty kredyt hipoteczny.

W rzeczywistości sprowadza się to do tego, że bank kiedy kredytobiorca przestanie spłacać raty kredytu, to często w asyście komornika, sprzeda kredytowaną nieruchomość, odzyskując pożyczone pieniądze. Ten rodzaj kredytu jest dla banku mało ryzykowny.

Kredyty hipoteczne
Kredyty hipoteczne są bardzo popularne wśród młodych ludzi

Kredyt hipoteczny jest bardzo popularnym kredytem wśród Polaków. Wiąże się to przede wszystkim z niewystarczającą zdolnością kredytową dla potrzeb na przykład kredytu gotówkowego. Większość konsumentów swoimi zarobkami nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom banków. Natomiast w przypadku kredytu hipotecznego bank otrzymuje pewną gwarancję w postaci przeniesienia na niego własności nieruchomości.

Z drugiej jednak strony dla wielu rodzin polskich zakup swojej własnej nieruchomości, czy to mowa o mieszkaniu, czy o domku jednorodzinnym stanowiłaby spory problem, szczególnie dla młodych małżeństw, które chcą się usamodzielnić i zakupić miejsce, w którym spędzą resztę swojego życia.